De vrouw, de stal en het kind: hoe de kerk echt met ‘moeder-maagden’ omging

kerststalAls de katholieke kerk met Kerstmis de geboorte van Jezus viert, dan suggereert de kerststal ook de bizarre omstandigheden van zijn conceptie: een maagd die bevalt, zonder biologische vader en met de Heilige Geest als spookverwekker.
Niemand gelooft dat nog, maar de maagdelijke geboorte van Jezus (niet te verwarren met de Onbevlekte Ontvangenis die betrekking heeft op het feit dat Maria zelf ‘rein’ is geboren) is en blijft een essentieel geloofspunt. En dat heeft zo zijn reden: vrouwen mogen vooral niet denken dat een kind de vrucht van de liefde is. Daarom is het huwelijk als instelling primordiaal: het regelt de patriarchale hegemonie, en beteugelt de (vrouwelijke) seksuele lustbeleving. Dus is Maria maagd gebleven, en is Jezus een geesteskind in plaats van een bastaard.

De maagdelijkheid van Maria is in feite het spiegelbeeld van de contraceptie: een kind zonder seks, versus seks zonder een kind. Het eerste is een tot kerkelijk dogma verheven ongerijmdheid (ook wel mysterie genoemd), het tweede is een verbod. In beide gevallen wordt het seksueel genot geannuleerd. Jozef en Maria deden het volgens de overlevering gewoon niet, en het verbod op contraceptie herleidt seksualiteit tot een voortplantingsritueel. Vooral de vrouw is dan een broedmachine die binnen het huwelijk veroordeeld is om naar het plafond te staren, ondertussen bedenkend hoe ze de kerstkalkoen zal klaar maken. De maagd Maria bleef dit lot bespaard en mocht baren zonder te paren. Unico loco.

IerlandMaar ondertussen zijn er talloze meisjes geweest die in de voetsporen van Maria liepen en een ‘vaderloos’ kind ter wereld brachten. Voor hen was de katholieke kerk genadeloos. Voor hun kinderen ook. In juni van vorig jaar onthulde een amateurhistorica hoe in het Ierse Tuam ongehuwde moeders door nonnen werden opgevangen en tot levenslange dwangarbeid veroordeeld, o.m. in wasserijen. Zelfs als ze het slachtoffer werden van een verkrachting, werden ze beschouwd als zware misdadigers voor wie in hun familie of in de maatschappij geen plaats meer was.
De kinderen werden mishandeld en vernederd, velen stierven vroegtijdig en werden in een beerput gegooid. Pas in 1961 werd het gruwelhuis gesloten.
Dat soort dingen gebeurde in heel de katholieke wereld, ook in Vlaanderen, zij het niet altijd in zo’n extreme mate. Bij ons waren het o.m. de zusters Kindsheid Jesu (!) in Lommel die ongehuwde, zwangere meisjes opvingen. Ze mochten hun kind niet zien en werden tot afstand voor adoptie gedwongen. De nonnen verbraken bewust de band tussen moeder en baby. De dossiers werden verbrand, waardoor tientallen vrouwen vandaag nog steeds wanhopig zoeken naar hun bloedeigen kinderen.

Natuurlijk kan men inbrengen dat het meer een kwestie was van algemene tijdsgeest dan van katholieke moraal. Toch treft het hoe vooral vrouwelijke religieuzen in de vorige twee eeuwen de bevlekte ontvangenis van jonge vrouwen hebben bestraft, in naam van de liefdadigheid, als gold het een oerzonde tegen de orde van god.
In het licht van deze vrouw- en kindvijandige immoraliteit is heel het kerstekindgedoe samen met alle bijbehorende hallelujah’s van een onhoudbare hypocrisie. Ook al behoren de makabere inrichtingen voor ongehuwde moeders en vaderloze kinderen grotendeels tot het verleden,- aan die kerststal blijft een geur hangen van kwade trouw, misogynie en tegennatuurlijkheid.
Daarom deze hulde aan alle bevlekt ontvangen moeders én de vruchten van hun schoot. Als paus zou ik werk maken van een Maria-gynecologie die het mysterie vervangt door een cultus van de natuur, het leven en de liefde. Welk fundamentalisme zou deze kruisvaart overleven?

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

6 reacties op De vrouw, de stal en het kind: hoe de kerk echt met ‘moeder-maagden’ omging

 1. walter maes zegt:

  Zijn godsdiensten een zegen of een tragedie voor de mensheid ? Hadden ze beter niet bestaan en zou de wereld door de eeuwen heen in dat geval beter of ‘beschaafder’ geweest zijn ? Graag een begin van antwoord aub.

 2. Hans becu zegt:

  Waarom enkel dat aspect ? Waar we nooit nog over horen zijn de duizenden religieuzen die in de caritas,het onderwijs en ook in de kolonies het beste van zichzelf hebben gegeven, zo goed als gratis en voor niks. Het stelselmatig eenzijdig in de kijker zetten van de fouten van de kerk (denk maar aan de buiten proportie opgeblazen pedofilieschandalen waarbij de spectaculaire huiszoeking in het Aartsbisdom in extenso in beeld kwam als was Danneels een nieuwe Dutroux) ruikt naar oikofobie. En de tijdgeest is de tijdgeest. Zo kan je evengoed pamflettair tekeergaan over de positie van de vrouw in het victoriaans tijdperk. Even irrelevant.

 3. Ja die Heilige Geest!. Maar later hadden Maria en Jozef blijbaar wel sex. Ik citeer Mattheüs 1:25: “En hij (Jozef) had had geen gemeenschap met haar (Maria), voordat zij een zoon gebaard had”. (Nederlands Bijbelgenoortschaap)

 4. Sorry voor typefouten

 5. Marc Schoeters zegt:

  Dank je Johan. Als ik weer eens een prachtvrouw zie met zo’n kruisje om haar hals dan zeg ik gewoon: “Ik wou dat ik Jezus was en aan mijn kruis hing tussen jouw borsten…”

Reacties zijn gesloten.