De vogelvrije atheïst – Over godsdienst, waarheid, en het belang van een uitgebreide garderobe

tumblr_nukxuuqs7h1qiaxizo1_400Het is een onwaarschijnlijke paradox dat, in een hoogtechnologische, materialistische samenleving waar alles koopbaar en verkoopbaar is aan de prijs van de dag, religiën het zo goed doen. En dan liefst geen softe New Age-toestanden uit de vorige eeuw, maar harde, ascetische en fanatieke cultussen zoals de islam, hét succes van deze eeuw.
Godsdienst –sorry dat ik hier alle gelovigen teleurstel- gaat dan ook niet over god, maar over het zoeken naar zekerheid en groepsidentiteit. En dat is dan weer wel een logisch neveneffect van de tijdgeest: hoe meer globalisme, hoe meer wereldcultuur, hoe meer vrije markt, hoe sterker de aantrekkingskracht van het unieke, gesloten kalifaat, waar de waarheid onbelemmerd deuren en vensters doordringt.
Elke godsdienst is per definitie absolutistisch, ik ken geen andere. Het geloof is wat het is, en alles daarnaast en daarbuiten is dwaling. De anderen moeten ofwel bekeerd worden, ofwel vernietigd, al naargelang.
Dat is dan de volgende consequentie van het religieuze denken: het is inherent verbonden met geweld. Er zijn dan nog wel gradaties in de intolerantie: het christendom is geëvolueerd naar een rekkelijke, vaag-oeucumenische smiley, de islam wil de rest (kafirs) gewoon uitroeien, en de joden koesteren zich in hun eigen grote gelijk met een ronduit racistisch superioriteitsgevoel.

Wij echter, westerse humanisten, zouden daar boven staan en de vrolijke vrijheid van godsdienst afkondigen in een goed-regulerende rechtstaat. Vergeet het. Ook het humanisme is een religie met totalitaire trekjes, want waarom zou de mens nu eigenlijk in het centrum van het heelal moeten staan? Of zelfs maar van de aardplaneet? Wie zijn wij, wie ben ik om de homo sapiens een quasi-goddelijke gestalte aan te meten?
De grootste fanatici zijn vandaag dan ook, behalve in het moslimfundamentalisme, onder de wetenschapsgelovigen te vinden. Als ik de webstek van SKEPP overloop (‘Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale’), dan heb ik eerder de indruk bij een sekte terecht gekomen te zijn. De ijver waarmee men daar alles plat slaat wat ‘onwetenschappelijk’ is, moet soms niet onderdoen voor de haatpreek van een imam in een door Saudi-Arabië gesponsorde moskee.

Het is dus een lastige uitdaging, om van de waarheid zelf afstand te doen. Niet zomaar in een pluralistische zin (‘elk zijn waarheid’), maar veel fundamenteler, het besef dat de wereld en de natuur zelf in elkaar zit als een maskerade van de materie,- de gelijktijdigheid van ja en neen, de ‘absurde’ (maar eigenlijk toch ook weer heel amusante) realiteit van de paradox.
Als postmoderne filosoof heb ik niet alleen elke ideologie of religie buitenspel gezet (ik ben nooit religieus geweest, behalve een zwarte mis opgedragen n.a.v. mijn schijnhuwelijk met een transseksuele negerin), ik verzaak ook bewust de waarheid, als een gegeven dat zou kunnen vastliggen buiten alle verdenking.
Het gevolg is, dat ik niemand ben. Wie buiten de waarheid probeert te leven, geeft niet alleen alle zekerheden op, maar ook elke vorm van solide identiteit (laat staan groepsidentiteit), bijna zoals de kwantummechanica elke ‘waarheid’ over een deeltje opgeeft. Het is er en het is er niet, het is daar en het is tegelijk elders.
Misschien is het daarom dat, volgens een recent rapport, de vervolging van atheïsten wereldwijd toeneemt. Meer nog dan de onderlinge, interreligieuze concurrentie, is de jacht geopend op de deeltjes zonder eigenschappen.
Wat ons nog sterker de kunst van de travestie indrijft.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .