Is Allah zelf het geklooi van Mohammed en de zijnen beu?

allatEen bouwkraan die omvalt nabij de Grote Moskee in Mekka (87 doden), 717 pelgrims die zichzelf nu vertrappelen op de eerste dag van het Offerfeest: Allah is de vrome moslims niet gunstig gezind. Want anders dan bij terreurdaden gaat dit werkelijk om ‘toevallige’ ongelukken waarin volgens de moslimleer enkel de almachtige god zelf de hand kan hebben.

Laten we even theologisch mee redeneren. Een god die zijn onderdanen met plagen teistert, is een straffende, wraakzuchtige god. Dat leidt echter tot een bizarre paradox: als alles met gods wil gebeurt, hoe zou een moslim dan iets anders kunnen doen dan gods wil uitvoeren? En waartoe hem dan straffen?

Het is Mohammed zelf die hiertoe een logische truc bedacht. In zijn poging om de heidense polytheïsten voor zijn zaak te winnen, die indertijd in Mekka vertoefden, had hij op een zeker ogenblik een toegeving gedaan: jawel, er zou in de islam ook plaats zijn voor een aantal natuurgodinnen, te weten moedergodin al-Lat (afbeelding), liefdesgodin al-Uzza, en lotsgodin Manat. Fameuze vrouwmensen, en niet bepaald in boerkini afgebeeld. Maar nadien kreeg hij spijt van die feministische rekkelijkheid en trok zijn voorstel in met een ronduit hilarische smoes: het was de duivel zelf die hem dat ingeblazen had.

Een duistere bladzij in de Koran: de profeet die het woord van Satan verkondigt, en dus zo buiten gods wil trad. Doordat Mohammed hier het statuut van leugenaar krijgt, komt heel zijn leer op losse schroeven te staan: wanneer loog hij, en wanneer niet? Wanneer sprak de duivel door hem, en wanneer god? Wat is de Koran nog waard als handleiding?

Niemand minder dan Salman Rushdie heeft die heikele kwestie opgerakeld in zijn Duivelsverzen. Het leverde hem een fatwa op. Maar die theologische knoop is nu net ook de achtergrond van het djamrah-ritueel, de steniging van de duivel, waarbij projectielen naar een muur worden gegooid die Satan moet voorstellen. En het is op weg naar die muur dat de chaos ontstond. Hier klopt iets niet.

Islamitische godgeleerden hebben een hele kluif aan deze inconveniëntie. Mohammed is een bedrieger en Allah een polytheïst. De catastrofe nabij het heiligdom doet vermoeden dat de exuberante oermoeder al-Lat, of een van haar zusters, de hypocriete ringbaarden er van langs geeft. Wat ons dan weer naadloos bij de zwembadkwestie van gisteren brengt, en de moslima’s met opgenaaide smurfenmuts.

Mijn idee: de agressiviteit van de islam heeft vooral te maken met zijn kwakkele tekstuele ondergrond, en de Mohammed-hagiografie die vol ranzige details zit, inclusief zijn pederaste neigingen. Theo Van Gogh noemde hem, terecht, ‘de pooier van Allah’. Ook Charlie Hebdo heeft zijn handen aan vol aan deze karikatuur die geen karikaturist behoeft.

Dit gaat over bedekte zelfhaat. Overal moet de duivel bezworen worden, in de gedaante van vrouwen, dieren, heidenen en… de moslims zelf. Het besef dat de leugen van binnen zit maakt de razernij alleen maar groter. Seksuele taboes en seksuele obsessies gaan hand in hand, de zonde en het kwaad zijn overal. In zo’n universum is het geweld onontkoombaar en totaal. Zelfs tegen eigen geloofsbroeders, zie de vete tussen sjiieten en soennieten.

Jammer voor de mensen die er wonen, maar men moet het kalifaat bijna zien als een reservaat voor psychotici, in de hoop dat ze finaal zichzelf uitdrijven. Blijven dan natuurlijk nog de streng gelovige schurkenstaten als Saudi-Arabië, waar zo dadelijk een jongen wordt gekruisigd en onthoofd, ik weet niet of het in die volgorde is. Moest ik Allah zijn, ik zou gewoon Mekka met de grond gelijk maken. Alsof de duivel ermee gemoeid is

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

14 reacties op Is Allah zelf het geklooi van Mohammed en de zijnen beu?

 1. Marc Schoeters zegt:

  Arme moslims. Het is echt geen leven. Onder het felle vastklampen aan hun godsdienst schuilt een diepe angst voor het demonische en een verterende seksuele obsessie. Geen hoofddoek kan die seksuele obsessie bedwingen. Geen steniging kan die diepe angst wegnemen. Die angst en obsessie leiden tot een nog diepere zelfhaat die snel overslaat in haat tegen de andere. De islam is één eindeloze frustratie op zoek naar een uitlaatklep. De geschiedenis van de islam is een eeuwige herhaling van eerwraak, vrouwenonderdrukking, genitale verminking, moordpartijen op homoseksuelen en “te vrije meisjes”. Het draait inderdaad maar al te vaak om seks en angst voor seks – vooral die van de vrouw. In essentie is de islam een religieus en politiek machtsmiddel waarmee mannen macht willen uitoefenen over de vrouwelijke seksualiteit. Dat heeft Johan Sanctorum heel goed en terecht ingezien. En ook dat in zo’n wereldbeeld de vijand overal schuilt. In een rots bij Mekka. In een bloot vrouwenbeen. In een vrouwelijke haarlok. In een liefdesliedje. In een afgodsbeeldje van een godin. Nee – het is echt geen leven.
  Laat ik zoals anderen op deze blog ook eens naar de Frankfurter Schule verwijzen. Ik heb ooit een lange paper gepleegd over “The Authoritarian Personality” – het boek dat onder leiding van Theodor Adorno tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geschreven om een dieper inzicht te krijgen in het fascisme (en het nazisme). Wat is de diepere aard en oorzaak van het fascisme? In het boek wordt aan de hand van een hele reeks criteria een zogenaamde F-schaal ontwikkeld om te kunnen bepalen of iemand een fascistische persoonlijkheid heeft. Interessant is dat het fascisme niet louter als een politiek systeem of gedachtegoed wordt beschouwd maar ook wordt gekoppeld aan diepe persoonlijkheidstrekken – vastklampen aan conventionele waarden, onderwerpen aan (vaderlijke) autoriteit, agressief gedrag tegen alles wat buiten de eigen leefwereld valt, anti-intellectualisme, strikt volgen van geloof vermengd met bijgeloof, stereotiep denken, denken in termen van macht, angst voor innerlijke tegenstrijdigheden en gevoelens, vernietigingsdrang, en last but not least overdreven controle van en angst voor seksualiteit. De F-schaal werd ontwikkeld aan de hand van duizenden vragenlijsten en diepte-interviews bij een statistisch verantwoorde grote groep proefpersonen.
  Ik heb ooit voorgesteld om aan de hand van de in “The Authoritarian Personality” ontwikkelde criteria te onderzoeken hoe hoog moslimjongeren in Antwerpen op de F-schaal scoren. En dat dan te vergelijken met de scores op dezelfde F-schaal van kiezers van het Vlaams Belang. Misschien zou dan wel eens kunnen blijken dat de hoogste scores niet worden behaald in de groep waarbij men dat op het eerste zich verwacht.
  Allah heeft met zijn volgelingen een zieke grap uitgehaald. De twee belangrijkste organen van een mens zijn volgens mij het brein en de geslachtsorganen. En net daarover heeft Allah allerlei strenge geboden en verboden uitgevaardigd. Vooral bij moslimmannen leidt dat tot ernstige kortsluiting. Je hebt dan een brein en een penis gekregen – en je mag verdorie geen van beide vrij gebruiken. Ik heb in een recente discussie met een moslim de volgende redenering gemaakt: Allah heeft het hele universum geschapen – miljarden melkwegstelsels met elk miljarden sterren en daarrond miljarden planeten. Het is duizelingwekkend immens – veertien miljard lichtjaar groot. En dan gelooft de islam in alle ernst dat dezelfde Allah zich ook nog eens gaat bezighouden met de vraag of een moslimman zijn piemeltje van amper 14 centimeter in het juiste gaatje steekt? Wat een hoogmoedswaan van die moslimman! En wat een belediging van ons goddelijk brein!
  Ja – arme moslims. Je zou nog bijna gaan geloven dat de islam een zionistisch complot is om het leven van de moslims zo zuur mogelijk te maken. Verder natuurlijk aan iedereen nog een fijne hadj!

  • Greta Troubleyn zegt:

   Vraag me af of het niet eens tijd wordt om je eigen “zelfhaat” te bevragen…wie schrijft, schrijft grotendeels over zichzelf zonder het te willen zien? Veel van wat je schrijft zijn waarheden die zelfs evenzeer opgaan voor de meeste andere religies of zelfs strenge atheïstische opvoedingen ook NU nog . Waarom steeds naar het meest negatieve gaan, terwijl er ook zeer mooie dingen en gebruiken inzitten, zelfs beter dan die van het christendom?

   In de vergelijkingen van de 3 religies vond ik de “hadj” nu net de puurste en zuiverste.
   (Niet dat ik me tot islam wens te bekeren, maar ik vind het onzinnig om enkel in de aanvallen te gaan tegen een grote groep, zonder te luisteren naar het geheel en de eigen vooroordelen/angsten niet te onderzoeken en bevragen,)

   Hadj
   Iedereen gelijk in een wit kleed ongeacht welke soort islam noch persoonlijkheid. Niet naar een plein noch Paus die dan als machtigste de énige hoogste vertegenwoordiger is van een hiërarchisch geheel, wat allesbehalve de bedoeling van een Jezus Christus was, van machtsstructuren gesproken… Zelfhaat ontstaat uiteindelijk omdat de ander het beeld schept dat hij/zij minderwaardig is en versterkt dit net om het effectief waar te maken.
   Wat nu net extreme partijen doen, onder het verdoken motto “vrijheid van het woord”?

   Er was tijdens de cursus iemand die de vraag stelde waarom niemand, tenzij hij/zij moslim is daar naartoe mag of kan aan deelnemen? Mij lijkt het nogal evident als je ziet hoe onwaardig zonder enige vorm van respect vele westerlingen omgaan met wat voor een andere groep een sterke emotionele waarde heeft en men ze steeds ondermijnt als minderwaardige groep die nog in de Middeleeuwen zitten. En nu wens ik de brullende leeuwen een fijn weekend….

   • Eric Janssens zegt:

    ‘Iedereen gelijk in een wit kleed ongeacht welke soort islam noch persoonlijkheid. ‘ Zoals bij soldaten dus, iedereen gelijk door het uniform, met een uniforme geest de hysterische massa in, en verzuipen maar! Ik maak die vergelijking niet toevallig: moslims zijn soldaten van Allah, ze stenigen de duivel (= de ongelovige) want daar houden ze van. En met de redenering dat men groepen moet weghouden waarvan men meent dat ze geen emotionele waarde hechten aan wat voor de thuisgroep belangrijk is: daarvoor bestaat een leuze: ‘Aanpassen of opkrassen!’ (het respect van moslims voor wat voor andere culturen belangrijk is, zoals het respect voor de Boeddha’s van Bamyan, voor Palmyra en voor zovele christelijke kerken in de Arabische wereld, dat respect is natuurlijk legendarisch…)

   • Hans becu zegt:

    Greta
    Dat iedereen gelijk en geen gezag noch hiërarchie ( en dus ook geen exegese)maakt de Islam net zo gevaarlijk : elke gek interpreteert de Koran naar eigen goeddunken, en we zijn vertrokken voor de zoveelste ramp a la IS. Die met de grootste bek en die naar geweld grijpt wint. Geen instelling noch instrument om ze tegen te houden en te straffen. Daarom zeggen brave Moslims dat die van IS geen echte Moslims zijn, waarmee voor hen de kous af is. Verder schijnt U geen idee de hebben van de op niets gebaseerde superioriteitsgevoelens van vele Moslims t.a.vl andersdenkenden. En tenslotte gruw ik van dat kritiekloze wij zijn allemaal broeders in het grote gelijk sfeertje van sektes zoals getuigen van Jehova en vele andere. Moslims zijn tijdens de Hadj allemaal broeders, maar ondertussen slaan sjieieten en Soennieten mekaar in heel het M.O massaal de hersens in. Wie de beelden van woedende Iranezen zag met al die lelijke haatbaarden en krijsende pinguinvrouwen die met de vuist in de lucht dood aan de Saoudies riepen na de Hadj ramp, weet genoeg. Dit in schril contrast met de minzame paus die overal ter wereld ,galant en sereen, in vrede en vriendschap, en in volle veiligheid, orde en rust voor iedereen aanwezig, zijn boodschap gaat verkondigen. Maar toch vond U de Hadj “de puurste en de zuiverste” : 700 mensen gestikt en vertrappeld tijdens een barbaars middeleeuws ritueel van Duivelssteniging. Sorry Greta, maar sommigen in West-Europa lijden blijkbaar aan volstrekte zinsverbijstering.

 2. Eric Janssens zegt:

  Wat Saoedi-Arabië betreft:

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2462888/2015/09/21/Schender-mensenrechten-Saoedi-Arabie-leidt-Mensenrechtenraad-van-VN.dhtml

  U ziet, mijnheer Sanctorum, de kanker beperkt zich niet tot het IS-reservaat of tot de Arabische wereld, hij heeft de hele wereld aangevreten. Er is geen ontsnappen meer aan. ‘Olie’ is de sleutel tot het raadsel.

 3. P. Fend zegt:

  One eye is taken for an eye…

  • P. Fend zegt:

   ps. one eye is taken for an eye (of eye for an eye, a tooth for a tooth) = oog om oog, tand om tand. Of, het principe dat een kwaadwillende daad van de ene partij, wordt beantwoord met een kwaadwillende daad van de ander partij.
   Dit ‘leuke toemaatje’, Mr. Janssens, kan u zeker aan het denken zetten.

   • Eric Janssens zegt:

    Ik denk zo niet, ik waarschuw enkel voor een geloof en tradities die daarop berusten. Lees misschien eens ‘de Hadji’ van Leon Uris, dan begrijpt u wat ik bedoel. Gelukkig richt de wraakzucht van Arabieren zich niet alleen tegen ongelovigen maar ook tegen elkaar (zie huidige situatie in het MO die van daaruit naar Europa geëxporteerd wordt een invasie van honderdduizenden jongemannen). Een professor in de Filosofie maakte ooit de opmerking: ‘De Islam is de godsdienst van de wrok’. Hij was een jood en kon het weten.

   • Eric Janssens zegt:

    … die van daaruit naar Europa geëxporteerd wordt MIDDELS een invasie….

  • Eric Janssens zegt:

   Wist u trouwens dat de Islam een maangodsdienst is? Nee, die jongens van CCR zagen echt vér in de toekomst. Pet af!

 4. Marc Schoeters zegt:

  Mevrouw Troubleyn. Greta. Hebt u een of andere rekening met mij te vereffenen? Ik zou het bijna geloven na al uw zure reacties. Wij “kennen” elkaar natuurlijk. Wij zagen elkaar regelmatig in filosofiekring Het Zoekend Hert. Of beter – Het “Zoekend” Hert. Veel wordt daar helaas niet meer gezocht. Alles ligt vast. Wie “links” is en wie “rechts”. Wie “correct” en wie “extreem”. Wie subsidieerbaar en wie niet. Dat is de essentie – ook bij “Zoekende” Herten. Komt het geld – of komt het niet. Filosofiekring Het Zoekend Hert bewandelt het correcte pad. “Fascisten” als Sanctorum of “anarchisten” als ondergetekende zijn daar niet (meer) welkom. Koken kost geld – en de overheid betaalt niet voor “oneetbare” gerechten. Ja – mevrouw Greta Troubleyn – wij hadden het genoegen elkaar in De Verdwaalde Bambi te treffen. En waaraan heb ik uw aanvallen te danken? Politieke keuzes misschien? Dat zou merkwaardig zijn – want dan heb ik alle recht tot klagen. U hebt in de vorige verkiezingen N-VA gestemd. Dat staat u volkomen vrij. Maar daardoor moet ik nu zeven jaar langer werken. U kon dat “natuurlijk” niet voorzien – maar toch bedankt. U ziet nog heel wat andere dingen niet. Wat uw zoetroze droom over de hadj-bedevaart betreft – droom zoetroos verder. U schrijft dat daar “iedereen gelijk in een wit kleed” is. Nee – dus. Boven dat wit kleed zit een wit of zwart hoofd. Een Malinese cursist vertelde mij hoe geschokt hij op die hadj in Mekka was over de absolute ongelijkheid die daar heerst. Rijke Arabieren verblijven er in luxueuze hotels. Zwarte Afrikanen slapen in openlucht. Rijke Arabieren krijgen overal en altijd voorrang. Zwarten komen achteraan. Als er tijdens de hadj dodelijke slachtoffers vallen dan zijn dat zelden of nooit rijke Arabieren. Men behoort tot een Herrenvolk – of niet. Droom zacht – Greta. En nogmaals bedankt voor mijn zeven extra arbeidsjaren. XX

 5. Greta Troubleyn zegt:

  Beste Marc je voelt het verkeerd aan als je dit beschouwd als een aanval, verre van…Betwijfel het ook ten zeerste als je zegt dat je er niet meer welkom bent… Trouwens is enige beïnvloeding van uw kant zelfs aanwezig als je beweerd dat ik NVa gestemd heb…ik heb geluisterd naar wat je destijds naar voren bracht en heb er rekening mee gehouden dat ik weinig tot niets weet van de situatie in Antwerpen.. De voornaamste reden is toch dat het Vlaams belang te groot werd en dringend gebroken diende te worden of het risico een democratie te kunnen blijven of nog meer de radicale toer opgaan had aanzienlijk groter geweest. Inzichten die Filip de Winter zelf reeds jaren geleden geuit heeft en alle hoge heren naast zich neer gelegd hebben. Je liegt als je zegt 7 jaar langer te moeten werken of je mag dat eens uitleggen, zo jong ben je ook niet meer, van 65 naar 67 jaar zijn slechts 2 jaar????

  En dan dit durven zeggen/denken terwijl ik zelfs een cadeau bij had – een gedichtenbundel – misschien niet het juiste geschenk voor jou, misschien teveel gedichten van gelovige jongens, maar dan telt het gebaar toch… foei…Links/rechts eveneens XX (maar krijg nu geen capsones)

 6. Coopman Hendrik zegt:

  Grappig, deze self-revealing van mr. Schoeters en mevr. Troubleyn. Ook ik kwam wel eens naar een lezing in het Zoekend Hert, waar mijn politieke incorrectheid vermoedelijk eens mr. Strauvens humeurigheid opwekte, waarvoor hij zich achteraf geëxcuseerd heeft.
  Een “zoekend hert” heb ik altijd als een contradictie beschouwd. Bij mijn weten zoeken herten niet. Het zijn toch de macho’s van het bos en zelfs van het (mensen)park?
  De enige “zoekende herten” vindt men er in het publiek. Dat moeten inderdaad bambi’s zijn en zo komen zij vaak ook over.
  Zoeken lijkt mij een tamelijk onvruchtbare christelijke activiteit, omdat gij eigenlijk al “zult gevonden hebben”. Mr. Schoeters vond de gezochte demon. Mevr. Troebelen koos ervoor! Mr. Schoeters is de koppige bok. Mevr. Troebelen is de (storm)ram. Sheep go to heaven, goats go to hell…

Reacties zijn gesloten.