Het Rhinoceros-effect: waarom de Vlaming steeds maar dommer wordt

De gemiddelde Vlaamse journalist in spe weet Iran en Nigeria niet liggen op de kaart. Het is een van de opvallende conclusies uit het eerste onderzoek naar het algemene kennisniveau van masterstudenten Journalistiek.

Ziezo, net nu een dag één seconde langer is geworden omdat de aarde steeds maar trager draait onder invloed van de maan, krijgen we dat op ons ontbijtbord. Dat de kennisoverdracht én de zin voor analyse/synthese achteruitboeren, hebben we uiteraard te danken aan een algemene onderwijsnivellering. Domme leerkrachten brengen domme leerlingen voort, die zelf uiteindelijk weer nog dommere leerkrachten worden, die weer…,- zo zou men die negatieve spiraal kunnen samenvatten. In 2012 werd de test overigens gedaan bij aspirant-onderwijzers, met hetzelfde alarmerende resultaat. Leerkrachten en journalisten dus: net zij die ons iets zouden moeten bij brengen, blijven hangen op het kennisniveau van een 8-jarige.

Anti-discriminatiespook

Nog maar net schamperde ik op de Tomorrowlandcultuur van de verdoving en de vervlakking, de lat op zero, verstand op nul,- met algemeen hoongelach als resultaat: wat voor een oude zure zak is die Sanctorum geworden. Edoch, om alle valse bescheidenheid nu maar meteen te laten varen: het is het gevoel van één slimmerik die merkt dat de rest intellectueel de broek laat zakken. Het is dan bijna een kwestie van sociaal overleven om je eigen broek ook wel of niet te laten zakken. Als heel de wereld wat trager draait, heeft het weinig zin om op je eentje toch wat sneller te willen draaien, dat veroorzaakt alleen maar pijn en ergernis. Men noemt dat wel eens het Rhinoceros-effect, naar het toneelstuk van Eugen Ionescu, waar iedereen in een neushoorn verandert. Probleem opgelost.

Een van de oorzaken van deze debilisering is, horresco referens, het anti-discriminatiespook. Alle onderwijsvormen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, waardoor iemand met een IQ van 85 onlangs besliste om het ook aan de univ te proberen. Applaus op alle banken. Terwijl iedereen toch zou moeten weten dat vele varkens de spoeling dun maken, en dat een brede toegang ook onvermijdelijk nivellering naar onder in de hand werkt. Woorden als intelligentie, maar ook ‘aanleg’, ‘talent’ zijn haast taboe geworden, waardoor ook het begrip diversiteit is gedegradeerd tot eenheidsworst: iedereen moet alles doen en alles kunnen.

En om nog maar eens een taboe onderuit te halen: de toevloed van migranten die het Nederlands niet machtig zijn, en waarvan de kinderen in nette multiculturele klasjes terechtkomen, maakt ook dat de lat lager wordt gelegd voor iedereen. Ik zeg niet dat die migrantenkinderen dommer zijn, misschien zelfs dikwijls integendeel, maar ze doen het onderwijstempo wel slabakken en creëren achterstand bij de anderen die wél meer aan kunnen. Waardoor dus finaal, inderdaad, op het einde van het middelbaar iedereen een diploma krijgt maar niemand nog Nigeria weet liggen, zelfs niet diegenen die er vandaan komen. Het absurde voorbij.

‘Talent’ uit de taboesfeer

De media spelen een perfide rol in dit verhaal, want de vervlakking voltrekt zich ook daar, waar kijkcijfers en oplagen de wetten stellen. Komt daarbij nog dat het antidiscriminatiedogma in hoge mate een mediatieke mantra is, iets dat ons dagelijks op de VRT, in de Standaard, de Morgen en Knack wordt ingelepeld. De quota moeten nu eenmaal gehaald worden: zoveel witten, zoveel bruinen, zoveel homo’s, zoveel hetero’s,- waardoor niemand zich nog de vraag stelt of de juiste man/vrouw wel op de juiste plaats terechtkomt. Het is in die kranten en op die zenders dat dus die afgestudeerde journalisten terecht komen zonder elementaire kennis. Je zou voor minder de TV-knop omdraaien.

Nogmaals: men zou kunnen stellen dat, als iedereen op deze aardkluit een beetje dommer wordt, niemand het ook merkt, en die ene slimmerik dumpen we wel in een facebookpagina. Maar dat is zelfs te optimistisch gesteld. Want misschien is dit wel een Vlaams/Belgisch fenomeen, en zijn ze, helemaal aan de andere kant van de planeet, in Singapore bijvoorbeeld, wél bij de les. In dat geval worden wij in snel tempo een ontwikkelingsland en zullen de laatste knappe koppen snel hun koffers pakken.

Het fenomeen is des te schrijnender, omdat wij, als mensensoort, wel degelijk grote behoefte hebben aan hersenmassa, vandaag meer dan ooit. Net nu enorme uitdagingen op ons af komen, zoals de milieuproblematiek, de klimaatverandering, de migratiestromen, de toenemende kloof tussen arm en rijk, is het niet het moment om het wat rustiger aan te doen en talent onder de korenmaat te plaatsen. Niet één maar vijf tandjes bijsteken dus.

Laat mensen schitteren, laat ingenieurs gedijen in pure kweekvijvers, maar dat geldt evenzeer voor musici, filosofen, fotografen, IT-experten of loodgieters. Haal talent uit de taboesfeer. Stop de politiek-correcte dictatuur van het amalgaam en ga terug voor het verschil. Daar wordt iedereen beter van, behalve de Rhinoceros. Naar de dierentuin ermee.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

13 reacties op Het Rhinoceros-effect: waarom de Vlaming steeds maar dommer wordt

 1. Volledig me eens. Bovendien is de opdracht van het onderwijs verworden van een kennisoverdracht tot een opvang- en bezigheidsgebeuren, onder invloed van de macht van de oudercomité’s en de ouders zelf. De onderwijskoepel en de direchties praten ouders naar de mond, maken het eigenlijk zichzelf gemakkelijk en demotiveren zo de ernstige leraars omdat die niet alleen niet tenvolle gesteund worden, maar ook administratief belast worden met allerlei rapporteringsverplichtingen. Dat kinderen onder stress komen te staan is een gevolg van de steeds inkrimpende echte leertijd die nog overblijft (krokusvakantie en herfstvakantie zijn er bijgekomen). “Educatieve” uitstappen zijn er bijgekomen. Huiswerk mag niet meer want dat tast de vriije tijd aan voor de veelvuldige hobby’tjes van de kinderen. Moet je dan nog verbaasd zijn dat het het gemiddelde niveau gezakt is? De algemene kennis van het onderwijzend personeel is ook niet meer wat het geweest is. Ben ik blij dat ik mijn kindertijd mocht beleven midden vorige eeuw, en toen hadden we nog zeeën van tijd over om te spelen.

 2. Hans becu zegt:

  Ik kan hier niet veel aan toevoegen.

 3. Frank Goetmaeckers zegt:

  1. Er is een verschil tussen journalisten en studenten journalistiek.
  2. Het opleidingsniveau van de studenten journalistiek is gedaald, maar dat heeft niets te maken met allochtonen (die trouwens niet of nauwelijks die opleiding volgen).
  3. Ik vermoed dat u best weet dat u onzin schrijft en daar zelfs enig genoegen uit haalt, provocerende onzin, maar toch nog altijd onzin.

  • VERLEYE Johan zegt:

   Onzin? Het is wel grappig geschreven, maar onzin is het zeker niet. Nee, het klopt als een bus.

 4. Edwin Houben zegt:

  Geweldig geschreven. Het is iets waar ik mij ook al enige tijd aan stoor.
  Wat mij betreft is hier inderdaad niks aan toe te voegen.

 5. Steenhout Marie Louise zegt:

  ik ben hier zeker niet de slimste, maar ik lees aandachtig Acta Sanctorium. mijn kleinkinderen kunnen de hoofdsteden van de europese landen niet benoemen alhoewel ze allemaal middelbaar onderwijs volgen ! Ik heb dat nog wel geleerd, (op school) voor de toen bestaande landen, en later uit intresse. Omdat nu geen belang meer word gegeven aan “aardrijkskunde” !

 6. @ Marie-Louise: Juist, geschiedenis is ook blijkbaar overbodig geworden. Ze weten amper nog wie Napoleon was, laat staan de geschiedenis van de oude Grieken en Romeinen. En waarom? Omdat er geen discipline meer is, de kinderen doen gewoon waar ze goesting in hebben. Ze zijn alleen geïnteresseerd in K3 en hun games. Sms’jes sturen kunnen ze sneller dan elke volwassene maar over een tekst schrijven zonder fouten, zullen we maar zwijgen zeker? Ze hebben een eigen taaltje ontwikkeld en trekken dat taaltje door in hun schriftelijke communicatie (bv op pc). Pedagogen van de afgelopen decennia hebben opvoeding om zeep geholpen. En pubers moesten perse een diploma halen, op gaan leerkontrakt bij een baas was te min. Gisteren hoor ik in ’t nieuws dat Crevits het opnieuw mogelijk maakt om vòòr hun 16 ervaring op te doen bij een patroon. Mijn conclusie: ze beginnen het te beseffen dat het vroeger nog zo slecht niet was om de pubers van straat te halen door ze vanaf hun 14 een stiel te laten leren en avondschool te laten volgen en willen stap voor stap terug als dat al mogelijk is want spreek daar vandaag over en veel ouders horen het donderen in keulen en zijn verontwaardigd. Avondschool kan niet maar tot een kot in de nacht in Werchter 3 dagen staan springen dan weer wel.

 7. @Eric: U behoort niet tot het doelpubliek dat verder studeerde en U richtte je interesse op handenarbeid, maar ik doel hier op leerlingen die verder studeerden om hogere humaniora, hoger onderwijs, en universiteit te volgen. Onderwijzers, regenten, die die kennis niet meer hebben zijn tegenwoordig legio, bijgevolg kan je dat niet doorgeven aan de volgende generatie. Eric, U was installateur van CV, dan zal U ook wel weten hoe dat de laatste jaren verder electronisch (meet en regeltechniek) geëvalueerd is. Dan zal je ook wel beseffen dat jonge mensen deze kennis wel moeten leren op school en niet meer zoals vroeger van vader op zoon. Zelf heb ik een aantal jaren geleden een paar installateurs over de vloer gehad die mijn probleem niet konden oplossen. Eén wilde zelfs mijn ketel laten vervangen omdat die volgens hem defekt was. We zijn ondertussen 15 jaar verder en die ketel werkt nog altijd prima.

  • eric zegt:

   Vele noemen zich vakman, velen voelen zich geroepen.
   Maar iedere geroepene is daarom nog geen vakman.
   Ik begrijp volkomen Uw reactie,maar sta Me toe van te zeggen dat vele vakken op school, geen nut hebben.
   Leer de vakman een vak, wie geschiedenis wil leren die leert geschiedenis.
   Je mag de schoolgaande jeugd niet veralgemenen, er zijn er nog die gemotiveerd zijn om hetzij een vak, of andere richtingen te leren.
   Wat betreft van vader op zoon, het maakt het wel gemakkelijker dat vader de knepen Kent.
   En …..motivatie begint bij de ouders.

 8. Volledig akkoord Eric, want de man die mijn probleem opgelost kreeg was een man van rond de 30 die in de zaak van zijn vader meestapte, maar hij had daarnaast een gedegen schoolse kennis erbij. En ok, geschiedenis en aardrijkskunde en zo zijn er nog een paar vakken meer die niet direkt bijdragen tot vakkennis, maar behoren tot de “algemene kennis” van een mens. Zelf vond ik dat ook altijd vervelende vakken, omdat ik uiteindelijk scheikundig ingenieur geworden ben,en toch begon ik op latere leeftijd die kennis meer en meer te appreciëren. Ge zoudt evengoed kunnen zeggen als installateur, waarom moet ik een andere taal (Engels of Frans bv.) leren? Ook meegenomen als ge anderstalige klanten krijgt, of niet?

  • eric zegt:

   Kijk Raymond wat ik bedoel betreffende vakken die niet of nauwelijks bijdragen tot het vormen van een ” goeie ” vakman
   dat zijn net die vakken die leerlingen op den duur demotiveren, zoals bv, geschiedenis en/of andere.
   Ik vind dat een school zoals een VTI of andere gelijkwaardige school, directer op de bal zou moeten spelen.
   In mijn vorige reactie had ik het over motivatie, als een school de leerlingen zou kunnen motiveren door bepaalde vakken zoals eerder aangehaald in tijd beperken zodat er meer tijd kan worden gespendeerd aan datgene waarvoor de leerling heeft gekozen.
   Je kiest bv, voor installateur wel geef de leerling datgene waarvoor hij/zij heeft gekozen zonder al te veel de leerling vol te stoppen met zaken die hij/zij niet van doen hebben.
   Ik ga er dan Vanuit dat je op deze manier gemotiveerde leerlingen krijgt.
   Want gemotiveerde leerlingen kan zijn effect hebben op het geheel zijnde gemotiveerde leraren.
   Natuurlijk hoe meer kennis zoals andere talen zijn steeds welkom.
   Het is ook niet zo dat een diploma een vrijbrief is om te zeggen ik ken mijn vak.
   Ik heb al meermaals met artsen in contact geweest wegens medische problemen, ik heb daarvan geleerd dat je niet op één paard mag spelen.
   Vier ogen zien meer dan twee snap je Raymond.
   Maar wat Uw oude cv ketel betreft het zou misschien toch eens interessant zijn U te laten informeren bij een goeie vakman kwestie van Uw rendement.

 9. Eric, alles wat je zegt, klopt als een bus, zeker wat diploma betreft, dat geen garantie is voor vakkennis. Maar over mijn oude ketel gesproken: ongeveer 10 jaar geleden heb ik een energiescan laten uitvoeren van een neutraal persoon (via de gemeente) en die zei letterlijk: een condensatieketel is inderdaad goedkoper in verbruik maar ge kunt de aankoop er niet meer uithalen (ik was toen 55jr). En daardoor heb ik mij niet meer verder geïnformeerd.

Reacties zijn gesloten.