Zie het Lam Gods: de truc met het schaap van Fons Duchateau slaat niet aan

De lam4nieuwste argumentatie rond pro en contra onverdoofd slachten tijdens het moslim-offerfeest (over het gelijkaardige Joodse gebruik tijdens de Pascha spreekt nooit iemand) is bekend en zorgt voor grote beroering onder die moslimgemeenschap: de Antwerpse schepen van Diversiteit, Fons Duchateau (N-VA) gaat een schaap onder electro-narcose brengen “en het een paar minuten later opnieuw zien opstaan, alsof er niets gebeurd is”, aldus de column van de schepen in De Standaard vandaag.

Bedoeling is om de moslims ervan te overtuigen dat die narcose het schaap niet doodt maar enkel verdooft, zodat ze het met een gerust geweten kunnen kelen. Dat procédé zou o.m. al in Nieuw-Zeeland gebruikt worden, met toestemming van de lokale imams. Maar hier willen ze er niet van weten, wegens niet halal. ‘We zijn de tweede godsdienst in België en verdienen meer respect dan dat’, was de norse repliek van  Noureddine Smaili, de voorzitter van de Moslimexecutieve.

Gebrek aan respect, hoezo? Wel, sta me toe de woorden van Noureddine Smaili te kaderen: een tegenritueel, gepresenteerd onder de vorm van een magisch exploot, waarbij een schaap voor dood neervalt en na vijf minuten weer opstaat en wegwandelt, is hoogst problematisch voor een moslim. Zulks verwijst namelijk onmiddellijk naar het motief van de verrijzenis van Jezus (door Johannes in het boek Openbaring met een lam vereenzelvigd), en die wordt door de Islam niet aanvaard. Discussie gesloten.

Grap én nachtmerrie

lam2De aanbidding van het Lam Gods is de aanbidding van een geslachte maar nadien verrezen zondebok, en daar heb je tijdens een offerfeest niets aan. Meer nog: de vrees zit er diep in dat een verdoofd schaap, ook na het kelen, zal opstaan en zich tegen de slachters zal keren, wat dan weer overeenkomt met de teksten over het Laatste Oordeel. En zo dreigt de diervriendelijke demonstratie van Fons Duchateau een repliek te worden van de overbekende polyptiek, hangende in de Gentse St. Baafs, geschilderd door de gebroeders Van Eyck. Op dat schilderij lijkt het lam, waarvan het bloed in een kelk wordt opgevangen, pijnloos onder electro-narcose te zweven en zich op te maken voor de transfiguratie, om symbolisch genuttigd te worden, als H. Communie. Niks geen eten aan.

Kortom, er zit veel onderhuidse Christelijke mystiek in dat voorstel van Fons, en dat hebben Noureddine Smaili en gezellen goed geroken. De diervriendelijke N-VA (toch als het over de Islam gaat) wil in de theologische tegenaanval gaan door te roeren in een dikke symbolische pruttelpot van schaap, (zonde)bok, lam, in alle mogelijke bereidingswijzen.

Dat lukt natuurlijk niet. De truc van het schaap dat, naar eigen zeggen van de bedenker, terug wakker wordt en wegloopt, is een grap én een nachtmerrie voor al wie naar het Suikerfeest toeleeft. Het is alsof je een verjaardagstaart aansnijdt die aansluitend als een ballon ontploft. Het vergoddelijkte dier is in dat perspectief een demon die afrekent met een vrouw- en natuurvijandige religie zoals de Islam maar evengoed zoals onze Westers-Cartesiaanse samenleving van de nuchterheid en het rendementsdenken.

Pantheïsme versus monotheïsme

lam3De gebroeders Van Eyck waren geen kwezels: het Lam Gods-schilderij is dé apotheose van het post-Christelijke pantheïsme. Alles is dier, en het dier is in ons, en het dier is heilig. Het monotheïsme, ontstaan vanuit het Jodendom, is hier al ver weg.

Maar daar steken de nieuw-geïmporteerde Offerfeesten dus een stokje voor. Als de Gentse St. Baafs tegen pakweg 2030 een moskee wordt, moeten van Eyck en C° sowieso verdwijnen (hopelijk tijdig in een of andere geheime zoutmijn), en is onze kans op een nieuwe Westerse renaissance, gebaseerd op een diepere eenheid tussen mens en natuur en alle levende wezens, verkeken.

Als het Westerse nihilisme en de Jihad-barbarij fusioneren tot één horde apocalyptische ruiters, wordt deze planeet echt een onleefbare plek.  In die zin kan ik de truc met het verrezen schaap best wel smaken, ook al ziet niemand de humor ervan in én de link met de Christelijke mystiek. Fons Duchateau vermoedelijk al evenmin. Maar de Vlaamse Primitieven zijn springlevend, dat staat wel vast.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

2 reacties op Zie het Lam Gods: de truc met het schaap van Fons Duchateau slaat niet aan

  1. Hans becu zegt:

    Westers nihilisme en jihad barbarij : mooie synthese.

  2. Jos De Vriendt zegt:

    Laten wij dan vlug in alle overblijvende kerken een paar varkens begraven…in de oude grafkelders

Reacties zijn gesloten.