Bouw de ‘babyfabrieken’ af, moedig adoptie aan.

Israëlische verpleegsters stappen het vliegtuig in met baby’s van een Nepalese draagmoeder.

In de marge van de Nepalese tragedie, waar we de waan van alpinisten-op-zoek-naar-zichzelf konden aftoetsen aan de armoede van dit politiek stuurloos land, kwam ook aan het licht hoe het draagmoederschap voor buitenlands gebruik ginder een industrietak is geworden. Vrouwen die zich tegen betaling laten insemineren om nadien het kind af te staan aan een begoed buitenlands koppel dat zelf geen kinderen kan krijgen.

Israël is de grote afnemer in deze babyfabriek. Het verklaart de grootscheepse Israëlische reddingsactie in en rond Kathmandu: de door de holebi-koppels bestelde baby’s (in Israël zelf is draagmoederschap verboden) dienden snel gerecupereerd, evenals de nog zwangere vrouwen die in Israël mochten bevallen maar daarna weer even snel terug in de Himalaya werden gedumpt.

En voor de Israël-lobby terug in haar pen klimt: dit gaat niet over joden en het Beloofde Land, maar over het draagmoederschap an sich. In België is het alleen toegestaan in een niet-commercieel kader, een vriendendienst dus. Komaan zeg. Uiteraard zal hier een bloeiend zwarte markt ontstaan, zeker als de crisis zich doorzet en armoede zich ook in onze samenleving gaat nestelen.

Vooral mannelijke homokoppels gaan nu op zoek naar een ‘bevriende’ vrouw waarin een van beide partners zijn sperma mag achterlaten om negen maanden later zijn bestelling op te halen. Even daargelaten de discussie of een kind van een kwaliteitsvol gezinsleven kan genieten bij een homokoppel, stel ik me de vraag: waarom adopteren ze geen kind?

We zitten momenteel met zo’n 7,3 miljard bewoners op deze planeet. De aarde kan deze populatie niet aan. Net de armste landen kennen de grootste bevolkingaangroei, enerzijds wegens ontbrekende geboortebeperkingsprogramma’s en – middelen, en anderzijds omdat kinderen in die regio’s als arbeidskrachten worden beschouwd. Een vicieuze cirkel, want die hebben ook weer voedsel nodig dat er onvoldoende is.

Win-win-situatie

Per uur sterven er wereldwijd 300 kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. Een kwart van alle jonge kinderen krijgt onvoldoende voedingsstoffen binnen om zich normaal te ontwikkelen. In die context zijn niet alleen de juiste ontwikkelingsprogramma’s nodig, maar is geboortebeperking prioriteit nr. 1.

Ondertussen verdient een Afrikaans of Aziatisch weeskind beter dan langzaam te creperen. In plaats van draagmoederschap in het rijke Westen te commercialiseren, zou men veel beter de adoptieprocedures versoepelen. In de plaats van massale migratie toe te laten, met alle sociale en culturele problemen vandien, zou men jonge koppels kunnen aanmoedigen om baby’s en kinderen uit de derde wereld te adopteren. Een win-win-situatie: ouders gelukkig, kinderen krijgen een beter bestaan.

Vertel me niet dat we hen daarmee uit hun originele familieband en socio-culturele context rukken: behalve dat die verpauperde cultuur meestal weinig voorstelt, zie ik steeds meer ouderloze minderjarige bootvluchtelingen aanspoelen of in vrachtwagens toekomen, zelfs jonge kinderen zonder begeleiding. Er is dus wel degelijk een vraag, een smeekbede van ginder om hen op te nemen.

De volwassenen moeten ginder geholpen worden, niet hier. De geadopteerde kinderen uit het buitenland krijgen uiteraard onmiddellijk onze nationaliteit. Geen Turkse bemoeienissen, waarbij een land van herkomst nog bepaalde rechten laat gelden. Het is het een of het ander. Een geadopteerd kind krijgt een nieuwe identiteit, een nieuw leven.

Meer algemeen is het verlangen naar het fysieke ouderschap en het produceren van genetische nakomelingen een tamelijk egoistische aspiratie. Veel belangrijker is de gemeenschappelijke zorg voor het collectief nakomelingschap: wat kunnen wij ‘onze’ kinderen aanbieden? Welke materiële, empathische, sociale en culturele voordelen? De nestwarmte van een gezin overstijgt de beperkingen van een genetisch ouderschap. Dat weet iedereen die wel eens kinderen over de vloer krijgt: ze eten mee, spelen mee, vormen een tijdelijke uitbreiding van het gezin.

Willen de geadopteerde kinderen, eens volwassen en degelijk opgeleid, hun Afrikaanse roots gaan uitzoeken? Geen probleem, dat kan een boeiende insteek zijn voor ontwikkelingshulp op een hoger, niet-paternalistisch niveau.

Dus neen, dat draagmoedersysteem en de baby-industrie zijn perverse verlengstukken van een kapitalistische, niet-duurzame visie op kinderwens en ouderschap. Het ruikt naar de grootschalige veehouderij, de massaconsumptie en de verspilling, waar we nu ook vanaf willen.

We zijn met teveel, laten we dus opnieuw de kwaliteit boven de kwantiteit laten primeren. Omdat je een leven niet weggooit, waar het zich ook bevindt. En omdat het zorginstinct diep in ons zoogdierenbrein zit.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

5 reacties op Bouw de ‘babyfabrieken’ af, moedig adoptie aan.

 1. Jan Braeken zegt:

  Bij die ziekelijke kinderhandel voel ik alleen maar een oneindige walging. De perverse kapitalistische waanzin van een kind kopen op bestelling, – eigenlijk ben ik verbaasd dat Amazon.com nog geen draagmoeders in de aanbieding verkoopt -, kan natuurlijk alleen maar dankzij straatarme vrouwen en stinkend rijke wensouders welig tieren. Bah. Walging.

 2. freddy Vercauteren zegt:

  Er zijn enkele argumenten om niet akkoord te zijn met de tekst. Vooreerst vind ik geen enkel argument valabel om de migratie (al noemt het dan adoptie) uit zwart Afrika te laten verderzetten. Vroeg of laat zoeken de kinderen naar hun ouders, en gebruiken hun rechten om hun ouders naar hier te halen. Ten tweede: hoe meer mondjes we van hen overnemen, hoe meer mondjes ze kunnen laten geboren worden. Het zit in hun cultuur. Ten derde: Met de ontlasting van de regimes via adoptie, geven wij ze de kans hun corrupte systemen te bestendigen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken voor een honger-opstand of andere spanningen. Als vierde punt denk ik dat de “handel” in kinderen moeilijk te controleren is. De corruptie is alom, en zit in de cultuur. Ook als wij het niet beseffen, wordt het een commercieel gebeuren, met misschien nog meer geboorten dan ervoor. Tenslotte is het onethisch om Afrika te blijven draineren en zijn werkkrachten t laten afvloeien naar ons. Afrikanen moeten geresponsabiliseerd worden. Ze moeten zelf het heft in handen nemen, met onze hulp, om hun continent en zijn rijkdommen uit te baten en de winsten te herverdelen.

 3. mc zegt:

  Blijkbaar zijn jullie slecht op de hoogte van de adoptieprocedure in Vlaanderen. Er zijn veel meer kandidaat adoptieouders dan adoptiekinderen. Ouders moeten jaren wachten en duizenden euro,s kunnen betalen om een kind te adopteren. Op eigen houtje gaan adopteren in een land dat niet goedgekeurd is door Vlaanderen kan al jaren niet meer…

 4. Ben zegt:

  Hoe meer we de wens om genetisch eigen kinderen aan banden leggen, hoe grotere de zwarte markt wordt, en deze gaat heersen. Adoptie is een nachtmerrie!
  Statistisch is het al jaren bewezen dat een kind volwassen wordt onder invloed van cultuur, omgeving, scholing, vrienden, familie, hobby’s, dagelijkse gewoonte én genetica. Maar Deze laatste telt uiteindelijk maar voor 20% mee aan het volwassen-worden. 80% op en examen is een onderscheiding. Laten we allen volwassen worden met een onderscheiding, en die walgelijke adoptieprocedures eens hervormen. Want afkomst betekent niets, als je voor 80% kunt slagen, of de kinderen daar gaat later; verkommeren en sterven.
  Wat gaat het nu eindelijk worden?

 5. jefmellaerts zegt:

  Blijkbaar ook niet goed op de hoogte van de actualiteit i.v.m. adoptie door holebikoppels. Sinds januari 2015 is er een adoptiestop ingeroepen: holebikoppels KUNNEN geen aanvraag voor adoptie meer indienen omdat de wachtlijst momenteel oploopt tot 15 jaar! Waarom? Omdat holebikoppels enkel kinderen uit België mogen adopteren, omdat geen enkel ander land toelaat dat hun kinderen door onze holebi’s geadopteerd worden. Enkel Zuid-Afrika laat dat toe, maar die adoptieprocedures staan nog niet op punt. Natuurlijk is het onverantwoord dat baby’s ‘gekocht’ kunnen worden, maar vooraleer je holebi’s de grond inboort is het misschien aangewezen eerst eens wat research te doen.

Reacties zijn gesloten.