Er is slechts één god,- maar welke is de echte?

Net nu de IS-strijders de koppen in naam van Allah laten rollen, pakt het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS) uit met een tentoonstelling “Heilige Plaatsen – Heilige Boeken”, waarin documenten en cultusobjecten uit het Jodendom, Christendom en Islam te zien zijn. Thora, Bijbel en Koran liggen er broederlijk naast elkaar, met de niet mis te verstane multiculturele boodschap: leve de vreedzame coëxistentie onder de godsdiensten. Rome, Mekka en Jeruzalem,- er zouden verschillen zijn, maar ook punten van overeenkomst.

Die coëxistentie, daar ben ik zeker voor. Ook onze contreien hebben ruim hun aandeel gehad inzake godsdienstoorlogen, al moet gezegd dat ook in de 16de eeuw godsdienst een alibi was voor een banale veroveringsstrategie. Zie de Spaanse bezetting. Ook vandaag ruikt de rechtvaardige kruistocht van Obama meer naar olie dan naar filantropische bedoelingen.
Echter, wat me dwarszit is een gebrek aan kritische kijk op het monotheïsme als dusdanig, de leer dat er één god is die het heelal bestuurt en waaraan we gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Dit totalitair wereldbeeld beheerst nog altijd een groot deel van het zogenaamde Westerse rationele denken: er is maar één waarheid, de rest is dwaling. De fanatieke kruistocht van SKEPP is typerend: een clubje van wetenschapspositivisten die iedereen aan het kruis nagelen die hun eigen opvattingen van wetenschappelijkheid niet deelt. Monotheïsten in een atheïstisch maatpak als het ware. Etienne Vermeersch is hun peetvader, Maarten Boudry is momenteel de opkomende profeet van deze moderne ketterjacht.

Het polytheïsme werd op een zeker moment in de geschiedenis, namelijk met het ontstaan van de grote rijken, als bedreigend en subversief ervaren. Sinds de Egyptische farao Achnaton rond 1300 v. C. de veelgoderij afschafte en zijn overleden vader tot zonnegod uitriep, weten we dat het om macht gaat, en dat de politieke macht de verzwegen incarnatie blijft van de goddelijke macht (God bless America). Die kritische noot mis ik wel in een (toch seculier geïnspireerde) tentoonstelling over de drie monotheïstische wereldgodsdiensten.

Het probleem dus, ondanks het nobele MAS-initiatief: het monotheïsme IS onverdraagzaam. De drie hebben eigenlijk geen punt van overeenkomst. Het ene sluit alle andere wereldbeelden radicaal uit. Joden, Christenen en Moslims hebben elk hun god, en niet die van de anderen, die als “ongelovigen” worden beschouwd. Er kunnen geen drie oppergoden zijn, er is er maar één. De enige uitkomst is de Heilige Oorlog, het godsoordeel in deze theologische kwestie. Het Christendom is mettertijd verzwakt en wat rekkelijker geworden, maar de religieuze waanzin die we vandaag meemaken in het Midden-Oosten gaat uiteindelijk over dogmatisch denken en een uitsluitingsgedachte die inherent is aan het wezen van de godsdienst zelf.

De theologische vraag, waarom, als god bestaat, hij zelf zo weinig vredelievendheid uitstraalt, is alleszins al beantwoord: god is een echte klootzak. Oeps, nu heb ik ze alle drie tegen mij, dus toch punten van overeenkomst!

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Een reactie op Er is slechts één god,- maar welke is de echte?

 1. Patrick Eggermont zegt:

  Coran, c’est masculin!

  Het Heilige Boek der Heilige Boeken
  ‘Le deuxième sexe’ van – raad eens –
  wordt niet tentoongesteld…
  Geloof me, niet zomaar ’n ‘essai’!
  ’n Enorme tekortkoming
  weliswaar voor deze tentoonstelling!
  Tentoonstellen is toch…
  een vrouwelijke bezigheid?!
  Gezien ’t episcopaat mannelijk
  – niet zo in de Evangelische Kerk –
  vormt een kunstpaus hier de uitzondering.

  ‘Coexistence’ … ,
  ‘Le sexe du mot’?
  ‘Féminin’ en dus niet neutraal,
  ‘pacifique’ wel te verstaan!
  Is feminisme dan geen religie van formaat?
  Eva, de zondares uit ’t Paradijs, verheven
  niet tot keukenprinses – pardon! –
  maar tot godin in ’t leven van zovele
  mannen hier op aard.
  Monotheïstisch dus.

  Meer zelfs, ’t feminisme bij ons
  – waar ’t vroeger van de straat –
  is nu van de staat.
  Gender en diversiteit ;
  rollen, noch warm noch koud,
  en niet langer van staal.
  Lees het in Klasse,
  ’t is gelukkig nog in ’t Vlaams!

  Eva, die is gemaakt uit de rib van Adam,
  ’t staat in de Tenach
  en ’t staat in de Bijbel!
  Dit alles een oude fabel???
  Zij die zulks doen,
  zullen worden gebrandmerkt,
  op de neus als een kudde vee!

  Lees Al-Qalam ,
  ’t staat in vers 15
  en ’t staat in vers 16,
  ’t staat in …
  ‘le Coran’!

Reacties zijn gesloten.