Operatie “Trojaans Paard”

Enige tijd geleden werd het Verenigd Koninkrijk opgeschrikt door het bericht dat moslimextremisten openbare scholen, in grootsteden zoals Birmingham, infiltreren om het bestuur over te nemen en de sharia in te voeren.
Meisjes die achter in de klas moeten zitten, leerlingen die verplicht Arabisch moeten volgen, verbod om de evolutietheorie nog te onderwijzen, en onderricht van extremistische geestelijken zoals Shady al-Sulaiman, een prediker die het stenigen van homoseksuelen propageert. Kunst en (Westerse) cultuur zijn taboe.
Onder de codenaam “Operatie Trojaans Paard” was het de bedoeling om het publiek onderwijs in Engeland te islamiseren, en dat project was al aardig opgeschoten. De overheid zag zich verplicht om een aantal scholen onder curatele te plaatsen

Ik veronderstel dat men toch niet Filip Dewinter moet heten om vast te stellen dat hier stront aan de knikker is, en dat de fundamenten van de democratische lekenstaat hier op de helling staan. Het is een sociologische verschuiving die ook onze contreien te wachten staat: een nieuwe middenklasse van radicale moslims is vast besloten om de tolerantieprincipes van de multiculturele maatschappij zodanig om te buigen dat we naar een nieuwe monocultuur gaan, met de sharia als grondslag. Blijkbaar zit het in de genen van de Islam: praktisering van die godsdienst sluit alle andere levensbeschouwingen uit.

Terwijl de Britste overheid de onderwijsstal nog aan het uitmesten is, bereikt ons al een nieuwe tijding uit hetzelfde land dat al van in de middeleeuwen een democratische rechtstaat instelde: diezelfde overheid gaat nu ook sharia-goedgekeurde obligaties uitgeven. De bedoeling is om op langere termijn een sharia-beurs op te richten en Londen op de kaart te zetten als wereldcentrum van het islamitisch bankieren. Het renteverbod dat de Koran oplegt, wordt daarin handig omzeilt door een systeem van winstdeelname. Het fiscaal systeem wordt daartoe speciaal aangepast. Luxemburg heeft al aangekondigd, dit voorbeeld te willen volgen.

Merkwaardige parallel: nadat we, via de multiculdoctrine, het levensbeschouwelijk pluralisme en de scheiding van kerk en staat overboord gooien, zullen we nu via onze eigen graaizucht en winstbejag ook het economisch weefsel laten islamiseren. De volgend stap is, let op mijn woorden, de instelling van de sharia-cultuur in moslimgecontroleerde bedrijven. Vrouwen gesluierd ergens in een achterlokaal. Geen varkensvlees in de refter. Vijf maal daags bidden naar Mekka. En uiteraard geen pin-ups aan de muren van het magazijn, maar dat vond Joëlle Milquet toch al onaanvaardbaar seksisme.

Wie dit stukje nu weeral racistisch vindt, doet maar. Voor mij geen sharia-geld, ook al profiteert het financieel-economisch systeem ervan. “Timeo Danaos, et dona ferentes” (“Ik wantrouw de Grieken, ook als ze met geschenken afkomen”), zo luiden de onvergetelijke woorden uit Vergilius’ “Aeneis”, waar dat verhaal van het Trojaanse Paard verteld word. De man die de uitspraak deed, werd weggelachen en zelfs door de goden gelikwideerd. De nacht daarop kwamen de indringers uit het houten paard tevoorschijn, en brandden Troje plat.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140625_01155559

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .